VAZHDOJN SEMINARET PËR TRAJNERË

FVK

Ka vazhduar edhe sot seria e seimareve për trajnerë të volejbollit. Në diten e katërt ka ligjeruar, Dr.sc.Enver Tahiraj. Në seminar u shtjelluan tema aktuale si: Ushtrime fizike specifike për grupmosha të reja; Menaxhimi i situatës reale në “trekëndëshin”, trajner-lojtarë-ushtrime (seniorë). Këto seminare kanë zgjuar interesim për pjesëmarrje edhe nga […]