Rregulloret

  • STATUTI I FEDERATËS SË VOLEJBOLLIT TË KOSOVËS
  • RREGULLORJA ZYRTARE
  • RREGULLORE E BRENDSHME E FEDERATËS SË VOLEJBOLLIT TË KOSOVËS

  • PROPOZICIONET E GARAVE 2021/2022

   ANEKS PROPOZICIONET E GARAVE 2021/2022

RREGULLORJA E KALIMIT TË LOJTARËVE

 • RREGULLORJA E VOLEJBOLLIT NË RËRË

 • RREGULLORJA E GJYQTARËVE DHE VËZHGUESVE
 • RREGULLORJA E TRAJNERËVE
 • RREGULLORJA E PUNËS SË KUVENDIT
 • RREGULLORJA E DICIPLINORE