Rregulloret

  • STATUSI I FEDERATËS SË VOLEJBOLLIT TË KOSOVËS
  • RREGULLORJA ZYRTARE
  • RREGULLORE E BRENDSHME E FEDERATËS SË VOLEJBOLLIT TË KOSOVËS

  • PROPOZICIONET E GARAVE 2019/2020

  • ANEKS PROPOZICIONET E GARAVE TË FEDERATËS SË VOLEJBOLLIT TË KOSOVËS

  • RREGULLORJA E VOLEJBOLLIT NË RËRË

  • RREGULLORJA E GJYQTARËVE DHE VËZHGUESVE
  • RREGULLORJA E TRAJNERËVE
  • RREGULLORJA E PUNËS SË KUVENDIT
  • RREGULLORJA E DICIPLINORE