Projekti ”Play Volleyball, Grow With It”

FVK

Konfederata Evropiane e Volejbollit (CEV) në bashkëpunim me Federatën e Volejbollit të Kosovës (FVK) vazhdojnë projektin që synon stimulimin e të rinjëve dhe të rejave që të merren me sportin e voljebollit. Nga ky projekt, i cili është vazhduar edhe për katër vitet e ardhshme, do të përfitojnë shkolla të […]