KUVENDI I PUNËS DHE ZGJEDHOR ME 12 MARS

FVK

??????? ? ????̈? ??? ???????? ?? 12 ???? Bordi i FVK-së në mbledhjen e mbajtus sonte ka vendosur që me 12 Mars të mbaj Kuvendin e Punës dhe Zgjedhor. Ndër të tjera Bordi, ✅ Aprovoj Raportin e Punës për vitin 2020 ✅ Aprovoj Rregulloren e Punës së Kuvendit ✅ Aprovoj […]